Photos: 3/21 @ Columbia College

RV-ColumbiaCollege-20130321-6739-800

RV-ColumbiaCollege-20130321-6684-800

Thanks to Kai for the photos